Kozienice

Fotorelacja projektu realizacji komponentów do elektrowni w Kozienicach.

Kozienice
Bericht aus der Projektrealisierung von Komponenten für ein Kraftwerk in Kozienice.

Kozienice
Photorelation of transported components to the power station in Kozienice.

  News

 • Projekt Orla

  Wir präsentieren ein kurzes Film aus realisierten Projekt von Transport den Windkraftkomponenten. Teil der Elementen für den Windpark Orla ist aus Deutschland transportiert worden. Więcej…

 • Projekt Orla

  Przedstawiamy filmik z realizacji projektu transportu komponentów elektrowni wiatrowych. Część elementów na budowę parku wiatrowego w Orli została przewieziona z Niemiec. Więcej…

 • Project Orla

  We are presenting a video of the project implemantation the components of wind turbines. Part of the elements on the wind park construction in Orla was carried from Germany. Więcej…