Nowy program spedycyjny

Nowy program spedycyjny We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego w ramach wsparcia finansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano projekt: "Informatyzacja procesów biznesowych w firmie TRANSANNABERG". Cel projektu - zintegrowanie zarządzanie transportem ciężkim i ponadnormatywnym w oparciu o system ERP.

Nie ma ładunków, których nie można przewieźć...


... są tylko drogi na których jest to trudniejsze.
Zrealizujemy dla Ciebie transport ładunków ciężkich i ponadwymiarowych w relacjach międzynarodowych. Zorganizujemy rozładunek w wybranym przez Ciebie miejscu.
A wszystko w wybranym przez Ciebie terminie.