33 lata historii Transannaberg

TRANSANNABERG WIESIOLLEK J.M.

SPÓŁKA JAWNA

…z Wami już 33 lata!

1987-2020Szanowni Państwo,

Najważniejsze daty 33-letniej historii firmy TRANSANNABERG WIESIOLLEK J.M. SPÓŁKA JAWNA:

1987
Dnia 12 marca 1987 w Gminie Leśnica dokonano wpisu działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo przez Joachima Wiesiollek o nazwie TRANSANNABERG – USŁUGI TRANSPORTOWE JOACHIM WIESIOLLEK siedzibą w Górze Św. Anny.

1993
Od 01.01.1993 działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej przez małżonków Mariolę i Joachima Wiesiollek.

1995
Dnia 27.09.1995 spółka nabywa nieruchomość w Strzelcach Opolskich przy ul. Zakładowej 5. W wyniku rozbudowy i modernizacji powstaje baza transportowa z obiektem budowlanym w którym mieszczą się pomieszczenia biurowe, magazynowe warsztatowe i rozległym placem manewrowym.

1998
W roku 1999 siedziba firmy z Góry Św. Anny zostaje przeniesiona do nowo powstałej bazy transportowej w Strzelcach Opolskich.

2001
Dnia 28.06.2001 na mocy ustawy spółka cywilna zostaje przekształcona w spółkę jawna pod nazwą firmy:
TRANSANNABERG Wiesiollek J. M.SPÓŁKA JAWNA
. W tej formie prawnej i pod taka nazwą przedsiębiorstwo prowadzi działalność transportowa do chwili obecnej.

2004
Celem zwiększenia zadowolenia klienta i całościowego spełnienia jego wymagań zostaje dnia 20.08.2004 wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001.

2011
Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów w roku 2011 firma rozszerza działalność o świadczenie usług dźwigowych.

2012
Rok 2012 to rok Jubileuszu 25-lecia firmyTRANSANNABERG Wiesiollek J. M. SPÓŁKA JAWNA. Renomę firmy przez wszystkie lata działalności zapewniało dobre zarządzanie oraz wspaniali ludzie – nasi pracownicy.Misją firmy TRANSANNABERG Wiesiollek J. M. SPÓŁKA JAWNA na dalsze lata działalności będzie jak do tej pory umacnianie jej pozycji na rynku przy pełnym zrozumieniu i dostosowaniu się do potrzeb klienta.
Z okazji jubileuszu chcielibyśmy przekazać wyrazy wdzięczności firmom oraz instytucjom z nami współpracującym za dotychczasową wieloletnią udaną kooperację, partnerstwo w biznesie, wspólne inicjatywy i wypracowane koncepcje, podjęte wyzwania i odniesione sukcesy. Radzi jesteśmy, iż współpraca z naszą firmą stanowi część również Państwa historii.


Z poważaniem
Wspólnicy Spółki Jawnej Transannaberg
Mariola i Joachim Wiesiollek

Nie ma ładunków, których nie można przewieźć...


... są tylko drogi na których jest to trudniejsze.
Zrealizujemy dla Ciebie transport ładunków ciężkich i ponadwymiarowych w relacjach międzynarodowych. Zorganizujemy rozładunek w wybranym przez Ciebie miejscu.
A wszystko w wybranym przez Ciebie terminie.