Kariera


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail:


lub telefonicznie

77 463 09 92 (Krzysztof Glinka)W życiorysie prosimy zamieścić klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883)”.

Nie ma ładunków, których nie można przewieźć...


... są tylko drogi na których jest to trudniejsze.
Zrealizujemy dla Ciebie transport ładunków ciężkich i ponadwymiarowych w relacjach międzynarodowych. Zorganizujemy rozładunek w wybranym przez Ciebie miejscu.
A wszystko w wybranym przez Ciebie terminie.