Projekt Kietrz

Realizacja najnowszego projektu na dostawy elementów elektrowni wiatrowych w okolice Raciborza- do Kietrza. Najnowsza fotorelacja przedstawia w konwoju sześć pojazdów - cztery Nasze adaptery podróżowały w jednym konwoju. Transport należał do tych trudniejszych. Odległość 125 km pokonywaliśmy przez 6,5 godziny. Mieliśmy do pokonania wiele wysp podziałów ruchu, ciasnych skrzyżowań oraz wiele małych rond. Infrastruktura polskich dróg znacznie utrudnia przejazdy zestawów ponadnormatywnych, dlatego ich realizacja jest znacznie dłuższa niż w krajach zachodnich.

Projekt Kietrz
Die Realisierung des neusten Projektes über die Zustellung von Windkraftanlageelementen in der Nähe von Ratibor nach Kietrz. Der neuste Fotobericht zeigt sechs Fahrzeuge im Konvoi – vier unserer Adapter reisten in einem Konvoi. Dieser Transport gehörte zu den schwierigsten. Die Strecke von 125 km legten wir in 6,5 Stunden zurück. Wir mussten viele Verkehrsinseln, enge Straßenkreuzungen und kleine Verkehrskreisel überwinden. Die Infrastruktur der polnischen Straßen erschwert das Durchführen von Schwer- und Großraumtransporten, deswegen dauert dessen Realisierung viel länger, als in den westlichen Ländern.

Project Kietrz
Implementation of the latest project for the supply of wind turbines components in the vicinity of Racibórz to Kietrz. Latest photo report present six vehicles driving in convoy – four of our adapters journeyed in one convoy. Transport was one of the more difficult. Distance 125 km was defeated by 6.5 hour. We have had to beat a plenty of traffic division islands, tight junctions and a lot of small roundabouts. Infrastructure of polish roads significantly impedes rides of oversized sets, that’s why theirs realization is considerably longer than in western countries.