Projekt Poysdorf

Zapraszamy do galerii przedstawiającej realizowany projekt transportowy dostawy 8 kompletnych wież elektrowni wiatrowych. Dostawy są realizowane z Niemiec, Czech oraz Polski. Budowane elektrownie w całości będą osiągać 143m wysokości, natomiast średnica rotora będzie osiągać 114m. Sama długość łopaty wiatrowej wynosiła 59,00m. Siłownie wiatrowe będą się charakteryzować mocą 3,2MW.

Projekt Poysdorf
Wir laden Sie ganz herzlich zur Galerie ein, die die Realisierung des Transportprojekts der Zustellung von acht kompletten Windkraftanlagen darstellt. Die gebauten Windkraftanlagen werden einen Höhe von 143 m erreichen, wobei der Durchmesser des Rotors wird 114 m betragen. Allein die Länge des Rotorblattes beträgt 59,00 m. die Windkraftanlagen werden sich durch eine Leistung von 3,2 MW charakterisieren.

Project Poysdorf
Please visit our photo gallery containing photos from the shipment of 8 wind turbine towers. The freight is carried through German, Czech and Polish roads. The wind farm turbines are to be 143 m high, and their rotor diameter are to reach 114 m. The wind turbine blades will be as long as 59.00 m. The turbines will have 3.2MW power generation capacity.