Kozienice

Fotorelacja projektu realizacji komponentów do elektrowni w Kozienicach.

Kozienice
Bericht aus der Projektrealisierung von Komponenten für ein Kraftwerk in Kozienice.

Kozienice
Photorelation of transported components to the power station in Kozienice.